Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

R POIST s.r.o člen siete INSIA - Váš  poisťovací maklér

produkty
Poistné produkty

Poistenie priemyslu a podnikania


Poistenie vozidiel
 • Havarijné poistenie
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu z držby a prevádzky MV
 • Úrazové poistenie sedadiel (nadštandardnej poistnej čiastky)
 • samostatné poistenie čelné skla voči poškodeniu bez poistenia PZP a HAV PZ
 • poistenie finančnej straty pre MV nie starších ako 6 rokov od dátumu prvej evidencie

 
Poistenie majetkové
 • Poistenie živelné (záplavy, vodovodné škody, krupobitie a ďalšie vymenované riziká)
 • Poistenie All-Risks
 • Poistenie krádeže a lúpeže
 • Poistenie vandalizmu
 • Poistenie domácností a vozidiel
 • poistenie RD a bytov v osobnom vlastníctve
 • poistenie bytových domov ako aj spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov...

Poistenie strojov a strojných zariadení
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie stavebných a montážnych rizík
 • Prerušenie prevádzky
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie prerušenia dodávky verejných služieb

  Zodpovednostné druhy poistenia
 • Poistenie zodpovednosti za škody
 • Poistenie zodpovednosti za ušlý zisk
 • Poistenie zodpovednosti za výrobok
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči škodám spôsobením zamestnávateľovi
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti (zo zákona i nepovinne)
 • Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov (D&O)

 • Poistenie zodpovednosti dopravcov a zasielateľov
 • Poistenie transportu
 • Poistenie prepravy vnútroštátnej aj medzinárodnej
 • poistenie kabotáže pri preprave tovaru
 • Poistenie lodí a lietadiel

Poistenie finančných rizík
 • Poistenie pohľadávok (proti nezaplateniu odberateľom) - www.pojistenipohledavek.cz
 • Bankové poistenie
 • Poistenie colných záruk
 • Poistenie poľnohospodárstva a ekologických rizík
 • Poistenie plodín
 • Poistenie zvierat
 • Poistenie lesov

Poistenie osôb
 • Zamestnanecké programy
 • Životné poistenie (rizikové, kapitálové, investičné)
 • Dôchodkové pripoistenie
 • Cestovné poistenie (batožina, liečebné náklady, poistenie úrazu, zodpovednosti, storno zájazdu)
 • Životné a úrazové poistenie
 • Dôchodkové pripoistenie  
 • Poistenie choroby
 • Poistenie právnej ochrany  
 • Cestovné pripoistenie
       Úverové produkty
 • sprostredkovanie stavebného sporenia v ČSOB SS a.s. ako aj úverov pre fyzické a právnické osoby ako aj SVB za výhodných podmienok
 

e-mail:
rpoist@insia.com
rpoist@zoznam.sk

mobil:
0908-417 127

TOPlist
R poist s.r.o. člen siete INSIA