Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

R POIST s.r.o člen siete INSIA - Váš  poisťovací maklér

O nás
 

Ponuka služieb poisťovacieho makléra.


R poist s.r.o.  člen siete INSIA

Šoporňa 408, 925 52 Šoporňa 

IČO: 36 690 899, SR
Číslo registrácie NBS: PSP 133217 podľa § 5 zákona č. 340/2005 Z.z.

Mgr. Štrpka Radoslav, konateľ spoločnosti

e-mail:
rpoist@insia.com
rpoist@zoznam.sk 

mobil:
0908 417 127

web:
www.rpoist.wbl.sk

htto://www.yetisystem.sk


Predstavenie

Sme popredným sprostredkovateľom poistenia a sprostredkovateľom zaistenia a členom siete poisťovacích maklérov INSIA s viac než 1500 zamestnancov v 320 zastúpeniach na území ČR a na Slovensku. Od roku 2006 pomáhame svojim klientom zvoliť to najkvalitnejšie poistenie v celej šírke priemyselných i občianskych a životných rizík. Spoločnosť je vďaka stabilným kvalitným službám a profesionálnemu prístupu uznávaná tak náročnými klientmi, ako aj poprednými poistiteľmi.
V roku 2006 sme sa zapojili do projektu siete poradcov pre riadenie rizík a poistenie INSIA, vybudovanom na unikátnej technológii YETI (www.insia.sk/yeti) a pohotovom lokálnom servise.
INSIA sa svojim ročným sprostredkovaným poistným 100 ml. EUR radí medzi TOP 10 poisťovacích maklérov na našom trhu.

Základné údaje

R poist s.r.o.
Mgr. Štrpka Radoslav, konateľ spoločnosti
IČO: 36690899
Sídlo: Šoporňa 408, Slovenská republika
Zapísaná: v OR OS Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 19132/T

Registrácia

Insia SK s.r.o.  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66936/B

Povolenie NBS : ODT-.12008/2010

Zapísaná v zozname samostatných finančných agentov regista vedeného NBS č. 127035


Členstvo v profesijných organizáciách

Spoločnosť sa riadi etickými zásadami, uznávanými v poisťovníctve a dodržuje Kódexy etiky Asociácie českých poisťovacích maklérov a Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve, ktorých je členom.

Ocenenia

Insia bola vďaka vlastnému softvéru pre správu firemného poistenia YETI vyhlásená medzinárodným audítorom Deloitte jednou z 50 najrýchlejšie rastúcich spoločností v Strednej Európe.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Svojim klientom ručíme za kvalitu a výsledok svojej práce a dbáme na profesionálnu úroveň svojich služieb. Napriek tomu je INSIA poistená pre prípad zodpovednosti za škodu voči tretím osobám (profesijná zodpovednosť) na poistnú čiastku 130 mil. Sk, čím výrazne prevyšuje minimálny zákonný limit (1 mil. EUR).

Poistiteľ: Česká pojišťovna, a.s., ČR
Limit plnenia: 100 mil. Kč (130 mil. Sk)

Naše referencie

INSIA má dlhodobé skúsenosti s riadením rizík a správou poistenia pre klientov podnikajúcich v mnohých oblastiach.

TOPlist
R poist s.r.o. člen siete INSIA